Prevádzkovatel nákladnej cestnej dopravy pre medzinárodnú prepravu tovaru

DANATRANS, s.r.o.
Kružná 34
049 51 Kružná
IČO: 46 429 255
Konateľ: Štefan Szanko
Zapísaná v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 28690/V od 15.11.2011

Email: danatrans01@gmail.com

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy firmy DANATRANS, s.r.o.
nájdete tu

Prepravný poriadok autobusovej osobnej cestnej dopravy firmy DANATRANS, s.r.o.
nájdete tu

Výpis z Obchodného registra firmy DANATRANS, s.r.o.
nájdete tu